Služby

Spektrum poskytovaných služeb:

 • interní, diabetologické a endokrinologické vyšetření a dispenzarizace pacientů
 • EKG vyšetření
 • předoperační vyšetření
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku (tlakový Holter)
 • vyšetření periferního prokrvení dolních končetin ultrazvuk štítné žlázy, biopsie štítné žlázy
  • měření kotníkových tlaků přístrojem boso ABI – systém 100
  • dopplerovské vyšetření přístrojem MultiDoplex II
 • edukace dietních opatření, především diabetiků certifikovanou diabetologickou sestrou – možné i pro pacienty, kteří nejsou pravidelně sledováni v naší ambulanci
 • Kontinuální monitorace glykemie – týdenní kontinuální monitorace glykemií glukózovým senzorem, určeno pro hodnocení kompenzace diabetiků léčených intenzifikovaným inzulinovým režimem